Važni telefonski brojevi

Ocijeni >

Policija: 122
Vatrogasci:  123
Hitna pomoć: 124
Tačno vrijeme: 125
Telegrami: 126
Prijava kvara na telefonu:  1271; 1500
Informacije o telefonskim brojevima:  1181
Posredovanje međunarodnih razgovora:  1201
Republički Hidrometeorološki Zavod:  1325
AMS: 19807
Kancelarija za suzbijanje narkomanije: 19828