Geografski položaj, klima - Šavnik

Ocijeni >

Područje opštine Šavnik nalazi se u visokoplaninskoj zoni krša, sa nepovoljnom geomorfološkom strukturom u smislu uslova za naseljavanje i organizaciju djelatnosti.

Područje opštine Šavnik nalazi se u visokoplaninskoj zoni krša, sa nepovoljnom geomorfološkom strukturom u smislu uslova za naseljavanje i organizaciju djelatnosti. Četiri kanjona i Šavnik, u pozadini Vojnik, izrazita disjeciranost reljefa, velike nadmorske visine (od 651m.n.m. u kanjonu Komarnice, do 2523m.n.m. - Bobotov kuk, najviši vrh Durmitora), velika nagnutost terena, ispresijecanost visokoplaninskih masiva Durmitora, Vojnika, Lole, kanjonske doline rijeka: Komarnice, Bukovice, Tušinje, Bijele, Pridvorice, uslovili su neprohodnost prostora, ograničavajući mogućnost izgradnje saobraćajnica.
Ovo područje ima izrazito planinski karakter, pri čemu je reljef rasčlanjen dubokim kanjonskim dolinama rijeka. Geomorfološku strukturu karakterišu elementi visokoplaninske zone krša: visoke stjenovite planine, zaobljene travne površine, pitoreskne i pitome rječne doline, izazovni kanjoni, šumoviti predjeli...
U pod-durmitorskom kraju izraženi su ostaci ledenog doba - ledničke erozije: valovi, cirkovi, uvale, jezera, morene.
Ulaz rijeke Komarnice u kanjon Nevidio - karakteristični glacijalni reljefni oblik Pored ledničke, i hemijska erozija ostavila je svoje tragove, modifikujući kanjone kao podzemne oblike: jame, pećine, podzemni tokovi, izdani. Najpoznatija i najveća jama nalazi se u Vjetrenim brdima (kota 2231 m.n.m.), duboka 898m, najdublja je na Balkanu.
Klimatske karakteristike ovog podneblja uslovljene su geografskim položajem prostora i nadmorskom visinom, gledajući u makro-planu, kao i nižom reljefnih raznolikosti koje opšti klimat uveliko modifikuju, tako da se na relativno malom prostoru sreće veliko šarenilo tipova mikro-klime.
Srednje godišnje temperature kreću se od 3°C u visokoplaninskim zonama do 8°C u Šavniku. Broj dana sa srednjom dnevnom temperaturom iznad 10°C kreće se od 100 do 140.
Selo Provalija, Durmitor u pozadini Na cijeloj površini opštine Šavnik pokazuju se zajedničke karakteristike o vremenskoj raspodjeli padavina, tj. o pluviometrijskom režimu. Ovo područje pripada onom dijelu Crne Gore u kojem vlada modifikovani mediteranski pluviometrijski režim, koji se odlikuje makslimalnom količinom padavina u kasnoj jeseni i izrazitim minimumom u julu mjesecu. Broj dana sa sniježnim pokrivačem višim od 30cm kreće se od 20 u najnižim do preko 180 u najvišim predjelima, što predstavlja veoma povoljne uslove za zimsko-turistički razvoj.
Najveći prosječni broj časova sa sijanjem sunca je u julu (283), a najmanji u januaru (90). Od vjetrova, najveću učestalost imaju južni 18% i sjeverni vjetar 17%. Sjevero-zapadni vjetrovi imaju čestinu 6%, a tišine su zastupljene sa 41%.